Stödboende

Inom kort öppnar vi våra Stödboenden för ensamkommande pojkar/flickor i åldrarna 17-21 år. Boendet kommer att ha en mycket viktig roll för ett bra mottagande och för att ge goda förutsättningar för ungdomars lärande och integration.

Vi eftersträvar att skapa en hemlik och trivsam miljö med mycket värme, där varje individ känner sig välkommen, accepterad och uppskattad precis som den är.